Ochrana súkromia

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Clal Time, s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.watch4u.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi vynaložené v súlade so zákonom č.101/2000Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti Clal Time, s.r.o.

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme vedieť meno a priezvisko, podpis, adresu, telefónny a mailový kontakt. ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás.

K čomu údaje slúžia?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Po prihlásení do e-shopu www.watch4u.sk môžete tieto údaje editovať či mazať. V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí odoslať e-mail na: info@watch4u.sk .

Posielanie reklamných správ

Kupujúci súhlasí s posielaním reklamných správ súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí s posielaním obchodných správ predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv.cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť tak, že nebude dochádzať k ukladaniu tzv.cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.